Биро за односе са јавношћу

Биро за односе са јавношћу је унутрашња организациона јединица Кабинета предсједника Републике.

Биро за односе са јавношћу обавља послове којима се обезбјеђује јавност рада предсједника и потпредсједника Републике, а који се, између осталог, односе на:

-обавјештавање јавности о ставовима, одлукама и активностима које припрема и проводи предсједник Републике;

-праћење, анализирање и извјештавање предсједника Републике о начину његовог представљања у јавности и оцјенама рада у медијима;

-припремe и организовање конференција предсједника Републике за средства јавног информисања;

-акредитације новинара;

-обезбјеђење потребне документације и услова за приступ догађајима о којима извјештавају други републички органи и институције Републике Српске и БиХ и остале опште и административно – техничке послове за којима се укаже потреба.