Biro za odnose sa javnošću

Biro za odnose sa javnošću je unutrašnja organizaciona jedinica Kabineta predsjednika Republike.

Biro za odnose sa javnošću obavlja poslove kojima se obezbjeđuje javnost rada predsjednika i potpredsjednika Republike, a koji se, između ostalog, odnose na

-obavještavanje javnosti o stavovima, odlukama i aktivnostima koje priprema i provodi predsjednik Republike;

-praćenje, analiziranje i izvještavanje predsjednika Republike o načinu njegovog predstavljanja u javnosti i ocjenama rada u medijima;

-pripreme i organizovanje konferencija predsjednika Republike za sredstva javnog informisanja;

-akreditacije novinara;

-obezbjeđenje potrebne dokumentacije i uslova za pristup događajima o kojima izvještavaju drugi republički organi i institucije Republike Srpske i BiH i ostale opšte i administrativno – tehničke poslove za kojima se ukaže potreba.