Categories
Odluka o dodijeli ugovora za nabavku usluga stampanja
100 KB
Javne nabavke 2024
Odluka o dodijeli ugovora za nabavku IT usluga
101 KB
Javne nabavke 2024
Odluka o dodijeli ugovora za nabavku auto guma
105 KB
Javne nabavke 2024
Odluka o dodijeli ugovora za nabavku cvijeća i cvijetnih aranžmana
98 KB
Javne nabavke 2024
Odluka o dodijeli ugovora za nabavku potrošog materijala
106 KB
Javne nabavke 2024
Odluka o dodijeli ugovora za nabavku kancelarijskog materijala
103 KB
Javne nabavke 2024
Odluka o dodijeli ugovora za nabavku dnevne i periodične štampe
86 KB
Javne nabavke 2024
Odluka o dodijeli ugovora za nabavku usluga pranja vozila Lot 2
100 KB
Javne nabavke 2024
Odluka o dodijeli ugovora za nabavku usluga pranja vozila Lot 1
102 KB
Javne nabavke 2024
Plan javnih nabavki za 2024. godinu
165 KB
Javne nabavke 2024
Odluka o dodijeli ugovora za nabavku kompjuterskog materijala 2
92 KB
Javne nabavke 2024
Odluka o imenovanju povjerenika – lica za vođenje postupaka zaštite na radu
1 2 3 4 5 15 16 17 18 19