На приједлог Владе Републике Српске, а након прибављеног мишљења предсједника Народне скупштине Републике Српске, предсједница Републике Српске донијела двије уредбе

14/05/2020

На приједлог Владе Републике Српске, а након прибављеног мишљења предсједника Народне скупштине Републике Српске, предсједница Републике Српске Жељка Цвијановић донијела је:

Уредбу са законском снагом о Компензационом фонду Републике Српске. 

Уредбу са законском снагом о измјенама и допунама Уредбе са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2. 

Наведене уредбе ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске.