Контакт

Е-пошта
info@predsjednikrs.net

Контакт телефон
051/248 – 100

Факс
051/248 – 161

Адреса
Бана Милосављевића 4
78 000 Бања Лука