Говор предсједнице Републике Српске на централној свeчаност обиљежавања 4. априла – Дана полиције Републике Српске

04/04/2019

Говор предсједнице Републике Српске Жељка Цвијановић на централној свeчаност обиљежавања 4. априла – Дана полиције Републике Српске:

И ове године поносно обиљежавамо Дан полиције у миру и слободи, свјесни важности очувања и јачања наших институција и опредијељени да развијамо Републику Српску.

Дан кад је формирана Полиција Републике Српске један је од најважних датума које обиљежавамо. И све ове године од свог настанка  наша Полиција и Министарство унутрашњих послова представљају гаранцију нашим грађанима да ће живјети мирније и безбједније, а да ће Република уживати стабилност коју заслужује.

Уз захвалност и поштовање према свим припадницима Министарства унутрашњих послова који су, уз борце Војске Републике Српске, бранили и одбранили Републику у рату, а посебно према свима онима који су дали своје животе или дијелове тијела за слободу коју ми данас уживамо, наша је дужност да ту слободу оставимо генерацијама које долазе, а Републику Српску да развијамо и јачамо.

И у чувању наше слободе, и у развоју наше Републике, Министарство унутрашњих послова Републике Српске има незаобилазну улогу, као стуб безбједности и као чувар нашег поретка, али и нашег идентитета.

Наши су грађани тога свјесни, и зато  и не изненађује то што већ много година по свим анкетама  Полиција Републике Српске спада у ред институција у које грађани имају највеће повјерење.

Наши грађани имају своја очекивања  и кад је ријеч о заштити њихове личне безбједности, али и заштити Републике Српске у цјелини.

Зато је важно да наставимо са улагањима у објекте, опрему, оружје, да повећавамо плате припадницима полиције и стварамо боље материјално-техничке претпоставке за њихов рад и даље усавршавање. У наше Министраство унутрашњих послова и  редове полиције данас ступају многи млади људи и они су гаранција њеног контитуитета, али и опстанка Републике.

Наше Министарство унутрашњих послова носи снажну идентификацију са свим оним вриједностима на којима почива Република Српска па није случајно то што је и МУП често на удару свих оних који не желе добро Републици Српској.

Иако смо многе препреке, замке и проблеме оставили иза нас, сви ми одлично знамо да су пред нама још многи изазови, зато сви заједно као друштво, ослањајући се на наше институције, на наш МУП, морамо бити способни да одговоримо на те изазове.

Зато је важно да јачамо све наше институције, укључујући и нашу полицију, да изграђујемо Републику и чинимо је све стабилнијом на политичом, економском, финансијском, социјалном и сваком другом плану, и да не изгубимо из вида да наши грађани имају очекивања од својих институција, па тако и од своје полиције.

Због тога нам је потребна организована, опремљена и добро обучена полиција, која ће бити у стању да се избори са свим безбједносним изазовима, укључујући и оне најозбиљније попут тероризма, али и актуелне мигрантске кризе.

Да бисмо одговорили том изазову, потребно је да сарађујемо са другим полицијама и безбједносним структурама и агенцијама у БиХ, региону и свијету и поносни смо на многе успјешне акције које су припадници МУП-а провели заједно са партнерима из других земаља.

На крају, желим да нагласим да су Република Српска и њена полиција нераскидиво повезане. Као што је обавеза припадника Министарства унутрашњих послова да брину о безбједности грађана и чувају јавни ред и мир у Српској, тако је и наш задатак да бринемо о нашој полицији, и одлучно се супротставимо свим нападима на МУП и његове припаднике, да не дозволимо да било ко урушава његов ауторитет.

Уз ову јасну поруку, честитам вам Дан полиције! Живјела Република Српска!

Govor predsjednice Republike Srpske na centralnoj svečanost obilježavanja 4. aprila – Dana policije Republike Srpske

04/04/2019

Govor predsjednice Republike Srpske Željka Cvijanović na centralnoj svečanost obilježavanja 4. aprila – Dana policije Republike Srpske:

I ove godine ponosno obilježavamo Dan policije u miru i slobodi, svjesni važnosti očuvanja i jačanja naših institucija i opredijeljeni da razvijamo Republiku Srpsku.

Dan kad je formirana Policija Republike Srpske jedan je od najvažnih datuma koje obilježavamo. I sve ove godine od svog nastanka  naša Policija i Ministarstvo unutrašnjih poslova predstavljaju garanciju našim građanima da će živjeti mirnije i bezbjednije, a da će Republika uživati stabilnost koju zaslužuje.

Uz zahvalnost i poštovanje prema svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova koji su, uz borce Vojske Republike Srpske, branili i odbranili Republiku u ratu, a posebno prema svima onima koji su dali svoje živote ili dijelove tijela za slobodu koju mi danas uživamo, naša je dužnost da tu slobodu ostavimo generacijama koje dolaze, a Republiku Srpsku da razvijamo i jačamo.

I u čuvanju naše slobode, i u razvoju naše Republike, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske ima nezaobilaznu ulogu, kao stub bezbjednosti i kao čuvar našeg poretka, ali i našeg identiteta.

Naši su građani toga svjesni, i zato  i ne iznenađuje to što već mnogo godina po svim anketama  Policija Republike Srpske spada u red institucija u koje građani imaju najveće povjerenje.

Naši građani imaju svoja očekivanja  i kad je riječ o zaštiti njihove lične bezbjednosti, ali i zaštiti Republike Srpske u cjelini.

Zato je važno da nastavimo sa ulaganjima u objekte, opremu, oružje, da povećavamo plate pripadnicima policije i stvaramo bolje materijalno-tehničke pretpostavke za njihov rad i dalje usavršavanje. U naše Ministrastvo unutrašnjih poslova i  redove policije danas stupaju mnogi mladi ljudi i oni su garancija njenog kontituiteta, ali i opstanka Republike.

Naše Ministarstvo unutrašnjih poslova nosi snažnu identifikaciju sa svim onim vrijednostima na kojima počiva Republika Srpska pa nije slučajno to što je i MUP često na udaru svih onih koji ne žele dobro Republici Srpskoj.

Iako smo mnoge prepreke, zamke i probleme ostavili iza nas, svi mi odlično znamo da su pred nama još mnogi izazovi, zato svi zajedno kao društvo, oslanjajući se na naše institucije, na naš MUP, moramo biti sposobni da odgovorimo na te izazove.

Zato je važno da jačamo sve naše institucije, uključujući i našu policiju, da izgrađujemo Republiku i činimo je sve stabilnijom na političom, ekonomskom, finansijskom, socijalnom i svakom drugom planu, i da ne izgubimo iz vida da naši građani imaju očekivanja od svojih institucija, pa tako i od svoje policije.

Zbog toga nam je potrebna organizovana, opremljena i dobro obučena policija, koja će biti u stanju da se izbori sa svim bezbjednosnim izazovima, uključujući i one najozbiljnije poput terorizma, ali i aktuelne migrantske krize.

Da bismo odgovorili tom izazovu, potrebno je da sarađujemo sa drugim policijama i bezbjednosnim strukturama i agencijama u BiH, regionu i svijetu i ponosni smo na mnoge uspješne akcije koje su pripadnici MUP-a proveli zajedno sa partnerima iz drugih zemalja.

Na kraju, želim da naglasim da su Republika Srpska i njena policija neraskidivo povezane. Kao što je obaveza pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova da brinu o bezbjednosti građana i čuvaju javni red i mir u Srpskoj, tako je i naš zadatak da brinemo o našoj policiji, i odlučno se suprotstavimo svim napadima na MUP i njegove pripadnike, da ne dozvolimo da bilo ko urušava njegov autoritet.

Uz ovu jasnu poruku, čestitam vam Dan policije! Živjela Republika Srpska!