Na inicijativu predsjednice Republike Srpske održan sastanak posvećen pitanju aktiviranja Akcionog plana za članstvo BiH u NATO (MAP) i poziciji Republike Srpske

14/12/2018

Na inicijativu predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović, u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske, održan je sastanak posvećen pitanju aktiviranja Akcionog plana za članstvo BiH u NATO (MAP) i poziciji Republike Srpske.

Republika Srpska ne podržava ulazak BiH u bilo koje vojne saveze sve do konačnog određenja Srbije, kao potpisnice i garanta Dejtonskog mirovnog sporazuma i Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, o njenom odnosu prema integracijama u vojne saveze, jedan je od 15 zaključaka koji su danas usvojeni na sastanku.

Predsjednica Cvijanović je istakla da rješenja sadržana u Rezoluciji o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti koju je Narodna skupština Republike Srpske usvojila 18. oktobra prošle godine predstavljaju isključivi okvir za djelovanje svih organa i institucija Srpske, izabranih i imenovanih predstavnika Republike u institucijama BiH, te njenih predstavnika u međunarodnim organizacijama i forumima o pitanjima pristupanja BiH bilo kom vojnom savezu.

Predsjednica Republike je izrazila zadovoljstvo što je na današnjem sastanku iskazano jedinstvo.

Prema riječima predsjednice Srpske, povod za sastanak bio je jasan, s obzirom na odluke koje su donesene početkom decembra, a odnose se na aktivaciju MAP-a i neke nove okolnosti.

“Odustalo se od uslova koji je bio na snazi od aprila 2010. godine, kada se za aktiviranje MAP-a vezala i činjenica, odnosno uslov za prenos imovine sa nivoa Republike Srpske na BiH. Novom odlukom se odustaje od ovog uslova i smatra da je potrebno da se ide dalje na ovom putu”, podsjetila je predsjednica Cvijanović.

Predsjednice Republike je naglasila da je Rezolucija Narodne skupštine obavezujuća i opredjeljujuća za sve koji hoće da ozbiljno obavljaju funkcije u Republici Srpskoj i na nivou BiH u ime Srpske.

“Tu nemamo dilemu. Naše dileme su se pojavile o tome ko i na koji način može na nivou BiH, a dolazi iz Republike Srpske, da se ponaša protivno Rezoluciji”, rekla je predsjednica Srpske.

Predsjednica Republike Srpske je navela da su zaključcima veoma jasno definisane određene stvari.

“Ono što se pojavljuje kao nova obaveza za sve nas jeste da smo se usaglasili da je neophodno pristupiti izmjenama Krivičnog zakona Republike Srpske na način da se nepridržavanje stavova i odluka Narodne skupštine Republike Srpske o pitanjima koja zadiru u ustavnu poziciju, status, nadležnosti, te vitalne i strateške interese Republike Srpske od izabranih i imenovnah lica iz Srpske u institucijama BiH okvalifikuje kao krivično djelo”, rekla je predsjednica Cvijanović.

Predsjednica Srpske je napomenula da je usvojen i zaključak kojim je jasno definisano da Srpska ne podržava aktivaciju MAP-a i da se traži od ljudi koji su ili će biti u Savjetu ministara da ne sprovode bilo kakve aktivnosti od Komisije koja se bavi ovim pitanjima, a u skladu sa opredjeljenjem Narodne skupštine.

“Veoma jasno je definisan i zaključak da ni pod kakvim uslovima Republika Srpska i njene institucije ne mogu prihvatati, u sklopu bilo koje reforme, da se vrši prenos imovine sa Republike na neki drugi nivo vlasti, odnosno BiH”, istakla je predsjednica Željka Cvijanović.

Predsjednica Republike je rekla da je zaključeno i da se treba pristupiti izmjenama Zakona o Oružanim snagama BiH na način da se iz njega uklone pravne odredbe kojima su izabrani predstavnici obavezuju da djeluju na realizaciji puta BiH ka NATO-u.

“Imala sam priliku da čujem da su neki ministri iz Savjeta ministara, koji su bili pozvani na sastanak, a nisu se pojavili, poslali poruke putem medija da smatraju da je ovo samo formalano i neki neiskreni sastanak. Demantujem ovo, jer mi je namjera bila da ozbiljno pristupimo novoj okolnosti, a kojom se kaže da je NATO odustao od uslova kojim nas je iscrpljivao devet godina i želi da se aktivira MAP bez obzira što tada definisani uslov o knjiženju imovine nije ispostavljen”, rekla je predsjednica Cvijanović i navela da se nisu odazvala tri ministra iz Savjeta ministara.

Predsjednica Republike Srpske smatra da je ovo bio neprimjeren politički ispostavljen zahtjev, sve i da postoji apsolutna podrška procesu pristupanja NATO-u.

“Stav organa u Republici Srpskoj jeste i taj da podržavamo stavove Srbije i da ćemo biti kompatibilni sa njima, ali moram reći da je ovo vezano i za činjenicu da građani Srpske ne žele da imaju granicu bilo kog vojnog saveza između Srpske i Srbije”, podsjetila je predsjednica Cvijanović.

Predsjednica Republike smatra da je važno pomenuti i druge aspekte, a tiču se navoda da neka zemlja kada uđe u NATO postane prosperitetna, ima mehanizme da se odupre krizama i postaje poželjna destinacija za strane investitore.

“To nije tačno jer primjeri pokazuju da su neke od članica NATO-a bile najviše izložene svjetskoj krizi i trpjele posljedice globalne krize, a mnoge nisu dočekale da im investitori pohrle. Druga važna dimenzija je i da mi ne možemo finansijski da podnesemo terete koje zahtijeva članstvo u NATO-u. Vjerujem, kao i naši građani, da bi se u slučaju bilo kakvog konflikta među etničkim grupama ovdje ili udara sa strane, neke intervencije, Oružane snage BiH raspale”, zaključila je predsjednica Srpske.