Republika Srpska

Republika Srpska je jedan od dva jednakopravna entiteta koji čine Bosnu i Hercegovinu. Nalazi se u jugoistočnoj Evropi, te na zapadnom dijelu Balkanskog poluostrva.

Nastala je 9. januara 1992, Odlukom Skupštine srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, a međunarodno je verifikovana potpisivanjem Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH 1995. godine.

Površina Republike Srpske iznosi 25.053 kvadratna kilometra, a prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, po popisu stanovništva iz 2013. godine, u Republici Srpskoj živi 1.170.342 stanovnika.

Republika Srpska je teritorijalno organizovana u 8 gradova i 56 opština. Spisak gradova i opština možete pogledati na zvaničnom sajtu Vlade Republike Srpske, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave.

Administrativni centar i najveći grad u Republici Srpskoj je Banja Luka.