Na inicijativu predsjednice Republike Srpske predstavljena naučno-istraživačka studija “Demografski razvoj i populaciona politika Republike Srpske – analiza stanja i prijedlog mjera”

11/09/2019

Na inicijativu predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović u Palati Republike predstavljena je  naučno-istraživačka studija “Demografski razvoj i populaciona politika Republike Srpske – analiza stanja i prijedlog mjera”.

Predsjednica Republike Srpske je izjavila da institucije Republike Srpske imaju važne mjere i značajna izdvajanja za podršku porodici u cjelini.

Predsjednica Cvijanović nakon sastanka, je rekla da će, uz mjere koje će biti sprovedene, biti analizirane i one koje su ranije sačinjene.

Predsjednica Republike je ocijenila da su demografski razvoj i populaciona politika od izuzetnog značaja za društvo u cjelini, te da je u naučno-istraživačkoj studiji sačinjen pregled stanja u oblasti demografske politike i predložene opšte mjere za unapređenje stanja u ovoj oblasti.

„Institucije Republike Srpske, zajedno sa stručnim timom i širom javnosti, baviće se pitanjima populacione politike organizovano, a ne na neki izolovani način, jer je to pitanje od opšteg društvenog karaktera za čije rješavanje je potreban jedinstveni front svih institucije u saradnji sa ljudima kojima je to struka, koji znaju prepoznati određena kretnja i šta treba raditi u budućem periodu“, pojasnila je predsjednica Srpske.

Predsjednica Cvijanović je naglasila  da sada po prvi put Republika Srpska ima sistematizovane mjere populacione politike na osnovu kojih treba uraditi analizu budućih koraka i postignutih efekata, što znači da će se na jedan drugačiji način pratiti rezultati svake od predviđenih mjera.

Predsjednica Republike je istakla da niko ne može biti zadovoljan novim ljudskim resursima, njihovim potencijalim, brojem novoređenih beba, te da na svaki mogući način to pitanje treba tretirati stručno.

„Drugi segment, koji je takođe u izgradnji u okviru ove studije, jeste problematika koja je došla do izražaja u nekoliko prethodnih godina a odnosi se na migracije stanovništva. To pitanje nije izolovan problem i ne odnosi se samo na Srpsku, već na kompletan region, čak i na zemlje članice EU gdje je prisutno kretanje stanovništva iz jedne zemlje u drugu da bi ljudi obezbijedili drugačije uslove za život i rad“, navela je predsjednica Cvijanović.

U tom pogledu,  istakla je predsjednica Srpske, predstoji preduzimanje cijelog niza mjera koje se odnose na podršku majci, djetetu, porodici u cjelini, počevši od mjera koje se već primjenjuju poput prve pomoći za novorođenče, preko jednokratne pomoći za treće i četvrto dijete, dodjele besplatnih udžbenika za učesnike prvog i drugog razreda, besplatni udžbenici za odlikaše iz višečlane porodice od trećeg do devetog razreda, kao i stambeni krediti za mlade bračne parove, dječiji dodatak, podrška nezaposlenim i zaposlenim porodiljima.

„Mnogo stvari je urađeno, mnoga davanja su obezbijeđena ali mi moramo da obezbijedimo bazu da nas ima više i to podsticanjem rađanja i povećanja stope nataliteta. Da bi nas bilo više i da bi podstakli rađanje, nije samo stvar finansijskog davanja, to je društveni problem i postoji niz nematerijlanih davanja i koraka koje moramo svi da preduzemo da bi došli do rezultata“, naglasila je predsjednica Cvijanović i dodala da je jedna od mjera svakako i podizanje životnog standarda. „Mi podržavamo to što u tom smislu radi Vlada Srpske, a to znači da je potrebno obezbijediti veće zapošljavanje, veće plate zaposlenim i bolje uslove za život u svakom segmentu“, rekla je predsjednica Republike.

Predsjednica Srpske je naglasila da je mnogo mjera koje se mogu preduzeti i da predstoji sada veliki posao i sveobuhvatna reforma obrazovnog sistema, koja je već počela.

„Prethode nam mjere koje podrazumijevaju da se odreknemo starih način obrazovanja, da se napusti učenje onih stvari do kojih danas možete vrlo lako da dođete ili da dobijete informaciju. Moramo da napravimo sistem obrazovanja koji će omogućiti veće šanse zapošljavanje i obrazovni kadar učiniti takvim da imaju alternativna znanja“, navela je predsjednica Cvijanović i poručila da je mnogo koraka koje treba preduzeti u predstojećem periodu, ali koja se mogu učiniti realnim i koja će u narednom periodu omogućiti kretanje naprijed.

Predsjednica Cvijanović je dodala da se upravo ova studija u značajnoj mjeri bavi svim tim aspektima koji treba da mobilišu sve institucije, ljude i društvo u cjelini da se dalje predano radi za dobrobit Srpske.

„Mi želimo da napravimo vezu između institucija i nevladinog sektora, imaćemo mnogo partnera koji će biti uključeni a sve sa ciljem da ova studija postane vlasništvo cijelog društva a ne samo institucija. Danas već imamo prvu debatu u Vladi Republike Srpske u organizaciji nadležnih ministarstva i u saradnji sa našim stručnjacima uz postepeno uključivanje nekih drugih aktera“, rekla je predsjednica Cvijanović.

Predsjednica Srpske je naglasila da svi razumiju složenost ovih problema koji su detaljno analizirani i u zemljama okruženja. „Upoznati smo šta su zemlje u regionu radile i preduzimale u tom smislu i došli do podatka da su naša davanja ako ništa drugo onda uporediva sa njihovim, a u nekim segmentima čak i bolja nego što je to slučaj sa zemljama okruženja“, navela je predsjednica Cvijanović.

Naučnoistraživačku studiju „Demografski razvoj i populaciona politika Republike Srpske – analiza stanja i prijedlog mjera“ je na inicijativu predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović, izradio ekspertski tim kojim je rukovodio Draško Marinković.

Sastanku su osim predsjednice Cvijanović, prisustvovali srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković, ministri u Vladi Republike Srpske koji čine Savjet za demografsku obnovu, te članovi ekspertskog tima.

Studija predstavlja pregled stanja u oblasti demografske politike u Srpskoj, kao i prijedlog opštih mjera za unapređenje stanja u ovoj oblasti, koje bi trebalo da budu predmet realizacije nadležnih institucija Republike Srpske.

Članovi ekspertskog tima su najistaknutiji stručnjaci iz oblasti demografije, reproduktivnog zdravlja i socijalne zaštite Branislav Đurđev, Mirjana Rašević, Mirjana Bobić, Milimir Mučibabić i sociolog Jovanka Vuković.