Predsjednik Republike Srpske podnio krivične prijave protiv Kristijana Šmita i Dragana Prusine

08/07/2023

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik podnio je Okružnom javnom tužilaštvu u Banjoj Luci, krivičnu prijavu protiv Kristijana Šmita iz Savezne Republike Njemačke.

U dužem vremenskom periodu, počev od 01.08.2021. godine Kristijan Šmit se neovlašteno bavi poslovima visokog predstavnika za šta nema odluku o imenovanju donesenu od strane nadležnog organa, a koja je neophodna za imenovanje visokog predstavnika i što kontinuirano, u namjeri da Republici Srpskoj nanese neku štetu, lažno se predstavlja kao službeno lice odnosno kao visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, znajući da nije imenovan u skladu sa Aneksom 10. Sporazuma o civilnom sprovođenju Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, usljed čega ne može imati legitimitet i ovlašćenje za donošenje  pravno valjane odluke u ime i za račun visokog predstavnika u BiH.

Kristijan Šmit se neovlašteno bavi određenim zanimanjem za čije bavljenje je, po zakonu ili drugim propisima donesenim na osnovu zakona, potrebna dozvola nadležnog organa, odnosno organizacije, te u  namjeri da drugome nanese neku štetu, lažno se predstavlja kao službeno lice, čime je počinio krivično djelo neovlašteno bavljenje određenim zanimanjem i lažno predstavljanje iz Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Takođe, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, krivičnu prijavu protiv Dragana Prusine, direktora JP NIO Službenog lista BiH jer je vršenjem funkcije direktora, kao službeno i odgovorno lice u instituciji BiH – JP NIO Službeni list BiH, iskoristio svoj položaj i ovlašćenja, prekoračio granice svog službenog ovlašćenja odnosno svjesno kršeći zakon i očigledno nesavjesno postupajući u vršenju dužnosti, na način da je, postupajući suprotno odredbi člana 5. Zakona o Službenom glasilu BiH, a što mu je bilo poznato, svojim uticajem, postupanjem i odlukama omogućio objavljivanje odluka tzv. visokog predstavnika u Službenom glasilu BiH, čime je teže povrijedio prava Republike Srpske odnosno usljed čega je nastupila teža povreda prava Republike Srpske.

Dragan Prusina, kao službeno ili odgovorno lice u institucijama BiH, iskorištavanjem svog položaja ili ovlašćenja i prekoračenjem granica svog službenog ovlašćenja, teže povrijedio prava drugoga, odnosno svjesnim kršenjem zakona, drugih propisa ili opšteg akta, očigledno nesavjesno postupajući u vršenju dužnosti, usljed čega je nastupila teža povreda prava drugoga, čime je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlašćenja iz Krivičnog zakona BiH odnosno krivično djelo nesavjestan rad u službi.