Predsjednik Republike uputio pismo OHR-u

07/07/2023

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je pismo OHR-u.

Pismo predsjednika Republike prenosimo u cjelosti:

“Sa nelegalne adrese iz Sarajeva sam dobio pismo nevjerovatne sadržine.

Aneksom 10. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH se reguliše način imenovanja Visokog predstavnika u BiH, a to znači da Visokog predstavnika u BiH imenuje Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija svojom relevantnom rezolucijom.

Bosna i Hercegovina nema imenovanog Visokog predstavnika jer se donošenje rezolucije nije desilo. Zato je dopis koji ste poslali lažan i nelegalan i iz tog razloga ga vraćam nepročitanog, jer se pozivate na Aneks 10. koji Vi svojim postupcima kršite.

Članom I stav 2. Aneksa 10. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH propisano je da „s’ obzirom na složene zadatke koje im predstoje, Strane potpisnice zahtijevaju da se, u skladu s relevantnim rezolucijama Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, imenuje Visoki predstavnik koji će olakšati napore Strana potpisnica i mobilisati organizacije i tijela uključena u civilne aspekte mirovnog rješenja, i prema potrebama koordinisati njihove aktivnosti, tako što će obavljati dole navedene dužnosti, koje su mu povjerene rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija“.

Ustavni sud BiH u plenarnom sazivu u predmetu broj AP 953/05, rješavajući apelaciju Milorada Bilbije i dr., na osnovu člana VI/3b) Ustava BiH, člana 59 stav 2 alineja 2, člana 61 st. 1 i 2 i člana 64 stav 2 Pravila Ustavnog suda BiH na sjednici održanoj 08.07.2006. godine donio je Odluku o dopustivosti i meritumu o usvajanju apelacije gdje se u obrazloženju iste u tački 46. navodi: „imenovanje potvrđuje Savjet bezbjednosti UN-a koji je odobrio i Dejtonski mirovni sporazum“.

Prekršili ste i ovu Odluku Ustavnog suda BiH, pogotovu onaj dio koji se odnosi na Savjet bezbjednosti UN, dakle Savjet za implementaciju mira je neformalno tijelo grupe zemalja koji se ne pominju u Aneksu 10. i kao takvo ne može biti zamjensko u procesu izbora Visokog predstavnika u BiH.

Visoki predstavnik u BiH ne postoji i degutantno je i nelegalno da se predstavljate lažno čime činite krivično djelo”, navodi se u pismu predsjednika Republike Srpske.